Categories
Malayalam Posts

ബജാജിന്റെ കണക്ക്-ഗാന്ധിക്കണക്ക്

2014-ന്റെ ആദ്യത്തെ പർച്ചേസ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാകട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് എം.ജി.റോഡിലുള്ള ഒരു ഷോറൂമിലേക്കായിരുന്നു പോയത്. (ഷോറൂം ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല)

ഡെൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഒരെണ്ണം കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടു. വില 55000 രൂപ. മുഴുവൻ പണം കയ്യിലില്ലാത്തതിനാൽ ഹയർ പർച്ചേസ് സ്കീമുകളെ പറ്റി വിൽപ്പനക്കാരനോട് ആരാഞ്ഞു. മുകളിത്തെ നിലയിൽ ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ റെപ്പ് ഇരിപ്പുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി.

Categories
English Posts

Interview tips

8 questions that candidates must ask

A good job interview is a two way communication. The employer asks questions to determine if a candidate is an ideal fit for the job, and an intelligent candidate uses the interview to evaluate how he would fit with the role, whether he will be able to bring his full potential to the table and how well his goals and values align with those of the company. For a serious candidate, a job interview is not only a platform to showcase his talent and accomplishments, but also the most tangible opportunity to evaluate whether the role matches his skills and expectations.

Categories
English Posts

Retired – Hurt

19-May-2012

“I just now came back from Nagalapuram one day ‘Relax Trek’. One good thing is, I have decided I will never go there again. And that is the bad thing as well.

Reason is simple- I have seen Nagalapuram Forests 47 times including this. I have seen her as the most beautiful place, in every season, in every mood, in all its glory. But, private trekking parties are ruining the place like any other Indian tourist place. No matter how many ever times Chennai Trekking Club or me sweep it through out, next time when we go there, it becomes worse.

I have all those fond memories. I am happy with that.”

Categories
English Posts

The Guru Within – III

Time calls for the duty of every person to express his passion and ambitions of life. Sometimes, persons impersonate time and ask us to do that. Here my friend Arun Vaidyanathan, has asked me to elaborate on one of the stanza from “Moha mudgaram” written by Adi Shankara of Kaladi.

Categories
Malayalam Posts

പ്രോജെക്റ്റ്‌ മാനേജ്‌മന്റ്‌ (ഐ.ടി) – എത്തിനോട്ടം

അച്ഛന്‍ : “നീ ശരിക്കും എന്ത് ജോലിയാ ചെയ്യുന്നത്?”

തികച്ചും ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യം!

അച്ഛന്‍ : “ഈ കമ്പൂട്ടര്‍ പടിച്ചവന്മാരോക്കെ വലിയ ശമ്പളം ഒക്കെ വാങ്ങി കാണിക്കുന്ന പോരുകള്‍ക്ക് ഒരു അരമ്പാതവും ഇല്ലല്ലോ… നീയൊക്കെ ശരിക്കും എന്ത് ജോലിയാ ചെയ്യുന്നത്?”

Categories
English Posts

Is it a “Want” or a “Need”?

 

The next burning issue in the southern “Jambu Dweep” is none other than the Koodankulam Atomic Power Plant.

As always, repeating that I am not a scientist. But an ardent consumer of electrical energy where ever I live.

Categories
English Posts

Desire

What runs the show of life?

Only two things- Desire and Hope.

Categories
Malayalam Posts

ഞാനും സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗും (അടയും ശര്‍ക്കരയും അഥവാ കീരിയും പാമ്പും)

ഫേസ്ബുക്ക്‌ എന്ന സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാര്‍ (അതും ഐ.ടി ഗെഡീസ്) നന്നേ കുറവ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഞാനും ഫേസ്ബുക്കും കൂട്ടായിട്ട് വെറും അഞ്ചു വര്‍ഷമേ ആയുള്ളൂ! കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ July 23, 2007-നാണ് ഞാന്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യുന്നത്. അതും അക്കാലത്ത് കുറെയേറെ സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് സൈറ്റുകള്‍ പൊന്തി വന്ന സമയം – ഓര്‍ക്കുട്ട്, ഹി ഫൈ, WAYN, എന്നിങ്ങനെ കുറെ സൈറ്റുകള്‍ – അതില്‍ ഒരെന്നമായി എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളില്‍ ആരോ ഒരു ഇന്‍വൈറ്റ്‌ ഇട്ടു എന്നെ ഫേസ്ബുക്കില്‍ ചേര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ആ മഹാപാപി ആരാണെന്ന് ഞാന്‍ മറന്നും പോയി!

Categories
English Posts

The guru within – I

***** Blabber *****

Along the long history of human race, there had been many teachers, spiritual leaders, “Gurus”. Some of them went from detachment to salvation. Some went from Sex to spirituality, Dwaitha to Adwaitha, Humanity to Spirituality… enough! I am here a guru- of self. I go from Information technology to Spirituality. I walk in the shoe of Sri Adi Sankara. I use his shoes only! Path is my own.

***** End of blabber *****

wses065107

I woke up from my bed. In the background, sweet voice of my favorite singer- MS Subbulakshmi was singing the usual song- “Bhaja Govindam”. It is a song which can relate to human life at any point of time; which can be related to a man who is in any stream of life. “Brush your teeth”, there came an order from my father! “OK Appa”, Said I and in a half thought, I walked to the wash basin. Still my mind was roaming around the words-

bhaja govindam, bhaja govindam
govindam bhaja moodha mathe.
samprapthe sannihithe kale
nahi nahi rakshathi dukrinjkarane.

Thought, thought and thought… I was going mad… What is happening to me? Am I becoming Swami Santhoshaanandaji?! Nuts! With my limited knowledge in Sanskrit, I learnt that Sri Sankara is trying to say- “Worship govinda, Oh fool! Rules of grammar will not save you from your end of life”.

Say, in a life of a software engineer. Lot worry about the work the whole day. At the end of the day, we are all disappointed with the fruitlessness of our work and life. You may say, you are very much satisfied. But the satisfaction that you are feeling now is just a false feeling. You try to believe that you are satisfied.

Daily we see people who always complain about their job. They are paid very less. “Macha, my friend is in XYZ company da he is getting x lacs salary da….” and so on. My question is “Why didn’t you get job in XYZ company?”. You didn’t study well. You didn’t perform in the interview. Your attitude was not right. And now, you are in a company which pays you according to your performance, caliber and all other blah blah! Just for the sake of getting more money you look out for another job! What a fool you are… Sankara says:

moodha jahihi dhanagama thrishna
kuru sadbudhim manasi vithrishnaam
yellabhase nija karmopaaktham
viththam tena vinodaya chiththam

Means- “Hey fool, just stop running behind money. Understand and devote to the reality (Your aggregates are low!). Be ready to face any reactions for the actions you have already done in the past”.

You didn’t study well. So, you are paid low. Now, you need to build a good career. Be stable in a company for some time. Yield goodwill. Be ethic. And then search for another job. Rather than just switching the job every year!

How great Sri Sankara is… He might have foresee the recession periods and IT booms in his age itself?!

Yaar… I am going mad… Please forgive me if I continue this article!