തങ്കച്ചീ… ഇത് യാര്.. ടീയാറ്‌..


ടി രാജേന്ദ്രന്‍ (ചെല്ല പേര്- കരടി)… എത്ര മലയാളികള്‍ക്ക് ഈ താരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്നെനിക്ക് പിടിയില്ല… അറിയില്ലെങ്കില്‍, ഒരു വിത്താണെന്റെ പൊന്നേ… ഇന്നാ കണ്ടോ…

(എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകളാണ്… അധികം സമയം വേണ്ടി വരില്ല‌)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=cD13JKuXDxs&w=480&h=385]

ആ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ എന്നെ കൊല്ലൂ‍ൂ‍ൂ പ്ലീസ്…
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=nf2VZQhv7VU&w=480&h=385]

ഇത് കത്തി അല്ല… അറക്ക വാള്‍!

റംബം എന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയില്‍… അതാണ് കറക്റ്റ് വാക്ക്…
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=MKmp2IJdp_g&w=480&h=385]

തത്വം #7672
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=mf2VG-17rN4&w=480&h=385]

ഗും തലക്കടി ഗുമ്മാ ഇത വാങ്കിക്കടാ സുമ്മാ…
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=7rYXmS1sx14&hl=en&fs=1&rel=0]

ദാറ്റ്സാള്‍ യുവര്‍ ഓണര്‍…ആക്ഷന്‍ റിയാക്ഷന്‍ അസ്സംഷന്‍ ഇണ്ട്രൊടക്ഷന്‍ എക്ഷാമിനേഷന്‍ ഷന്‍ ഷന്‍ ഷന്‍ ഷന്‍ ഷന്‍….
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=I2U8YR5VdUs&w=480&h=385]

ലെറ്റ് ഹിം റ്റാക്ക്
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=0GDa8nM-aJA&w=480&h=385]

ബോണസ്! ടിആറിനൊപ്പം കാപ്റ്റന്‍!
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VllWkvknidg&w=480&h=385]


Leave a Reply

Your email address will not be published.