Month: September 2013

  • അരുംകൊല

    അരുംകൊല

    പണം കൊടുത്താ ശരീരം വാങ്ങി നിദമ്പത്തിൽ ആഞ്ഞ് തട്ടി കഴുത്തിൽ കൈ മുറുക്കി തല പൊട്ടിച്ചു തിരിച്ച് കഴുത്തുടഞ്ഞ ചെന്നീരിൻ കുത്തൊഴുക്കിൽ മദിരയുടെ മദം പൂണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു…