വരും…


ഭാഗ്യം, വരും… പോകും…
പണം, വരും… പോകും…
സമ്പത്ത്, വരും… പോകും…
കൂട്ടുകാര്‍, വരും… പോകും…
ബന്ധുക്കള്‍, വരും… പോകും…
സന്തോഷം, വരും… പോകും…
സങ്കടം, വരും… പോകും…
കമന്റ്, വരും… പോകും…
കാമുകിമാര്‍, വരും… പോകും…
റണ്‍സ്, വരും… പോകും…
സത്യസന്ധത, വരും… പോകും…
ബോധം, വരും… പോകും…
ഗൌരവം, വരും… പോകും…
അഭിമാനം, വരും… പോകും…
ധൈര്യം, വരും… പോകും…
ഭക്തി, വരും… പോകും…
ശക്തി, വരും… പോകും…
തന്റേടം, വരും… പോകും…
അഹങ്കാരം, വരും… പോകും…
ബുദ്ധി, വരും… പോകും…
ദേഷ്യം, വരും… പോകും…
സ്നേഹം, വരും… പോകും…

കുടവയര്‍, , വരും… പോകില്ല.


8 responses to “വരും…”

  1. “ഠേ!” ഒരെണ്ണമിരിക്കട്ടെ – പഴാവ്വങ്ങാടി ഗണപതിയെമനസ്സില്‍ ധ്യാനിച്ച്!! :)കവിത കലക്കി!! 🙂

  2. സന്തോഷേ, പോകും പോകും രാവിലെ എണീറ്റ് നായയില്ലാത്ത റോഡ് വഴിക്കോടി നോക്കൂ….ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പോകും ഇല്ലെല്‍ 10-ആം ദിവസം നാട്ടുകാര് ചേര്‍ന്ന് കുറയ്ക്കും ..ഹ..ഹ

  3. എല്ലാം പയറ്റി നോക്കി. ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല… :(85 കിലോ!

  4. കമന്റു വരും പോകും പക്ഷെ ഇതു പോലോരു കവിത വേറെ ഒന്നുണ്ടാവില്ല

  5. @ഉസാപന ചേട്ടാ… നോ ബോട്ടില്‍!!@ അനൂപ്ജി, ഇതൊരു കവിതയേ അല്ല!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.